Тази тъкан е разработена за космическата индустрия и военните и се използва и днес за защита, изграждане и укрепване. Сега ноу-хауто е достъпно за всички.
Специална материя, която не само осигурява ефективна защита от радиация, но също така гарантира енергийното зареждане на тялото с жизнена енергия и виталност.
Създава се естествен биорезонансен ефект, който балансира и хармонизира нервната система, оптимизира метаболизма и укрепва имунната система.