Неутрализиране на левите торсионни полета и тяхното стресиращо влияние върху околната среда.